Δεν υπάρχουν αδιέξοδα

Ατομική ψυχοθεραπεία είναι οι προσυμφωνημένες συναντήσεις μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου με σκοπό τον εντοπισμό των σκέψεων και των συμπεριφορών του ανθρώπου που προκαλούν προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

Στόχος της είναι, η βελτίωση της ψυχικής υγείας του ατόμου, η επίλυση και ο μετριασμός των αρνητικών συμπεριφορών, πεποιθήσεων, καταναγκασμών, στερεότυπων, σκέψεων ή συναισθημάτων και η δυνατότητα να βρεθεί ξανά η αισιοδοξία και η δύναμη για ζωή.

Θεραπευτής και θεραπευόμενος, μέσα από την εχεμύθεια και την ασφάλεια που θα αναπτύξουμε, θέτουμε νέους στόχους και δεσμευόμαστε να τους πετύχουμε με αυτό το άτυπο συμβόλαιο.

Σταδιακά θα νιώσουμε ξανά κυρίαρχοι του εαυτού μας, με περισσότερες επιλογές και νέα οπτική απένταντι στα πράγματα, θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους, τις κοινωνικές μας δεξιότητες και σύντομα θα ανακαλύψουμε ότι τελικά, πραγματικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα.