Μοιραζόμαστε, ακούμε, εκφραζόμαστε, προχωράμε

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία μία ομάδα λίγων ατόμων με την επίβλεψη – καθοδήγηση ψυχολόγου συναντιούνται τακτικά, ακούν, εκφράζονται και μοιράζονται.

Μπορεί να διστάζεις να ενταχθείς σε μία ομάδα αγνώστων, όμως είναι αποδεδειγμένο ότι είναι μια πολύ αποδοτική και ουσιαστική εμπειρία κατά την οποία τα μέχρι πρότινος άγνωστα μέλη αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται. Λειτουργούν σαν ένα υποστηρικτικό δίκτυο όπου μοιράζονται εμπειρίες, εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα.

Με τη δυναμική της ομάδας βρίσκονται τρόποι να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που για κάποιους μοιάζουν ανυπέρβλητες. Μέσα από μια πληθώρα προσεγγίσεων που μας προσφέρει η ομάδα, τα μέλη της ανακαλύπτουν πόσο σημαντικά είναι για τους άλλους και πόσο οι άλλοι ενδιαφέρονται και νοιάζονται γι’ αυτούς.

Ένας τύπος ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι οι ομάδες γονέων

Σε αυτές προτεραιότητα έχουν θέματα που άπτονται του γονεϊκού ρόλου. Με την επιστημονική προσέγγιση του ειδικού σε κάθε τέτοιο θέμα αλλά και τη δυναμική της ομάδας, οι ομάδες γονέων είναι πολύ αποτελεσματικές και χρήσιμες έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο, υπέροχο και απαιτητικό ρόλο.